LK-justeringsplatta

En revolutionerande NYHET för montering av glasräckesprofil.

En LK-justeringsplatta av anodiserat aluminium gör sidofastsättning avsevärt enklare. Med fästet justerar du glasräckesprofilen snabbt och enkelt.

Profilens justeringsintervall är upp till 3,5° och 60 mm från glasets (1 000 mm) ovandel.

Fästet kan installeras i början av installationsskedet och måste placeras vid varje monteringshål. Produkten lämpar sig för alla glasräckesprofiler på marknaden, även i andra tillverkares produkter. LK-justeringsplattan låses fast i sin slutliga position med förankrings- och låsmassa, varefter räcket inte längre kan röra sig. Det återstående mellanrummet mellan glasräcksprofilen och monteringsytan kommer att lämpa sig väl för t.ex. avlägsnande av vatten. Fungerar både inomhus och utomhus.