SP200 Trappsystem

SP200

Vårt moderna trappsystem utmanar den traditionella ståltrappan

SP200 är Steelpros eget trappsystem, förverkligat med aluminiumprofilteknik.
Trapporna har ursprungligen utvecklats som ett arbetsverktyg för arkitekter och byggföretag, så att offentliga och privata destinationers trapplösningar skulle kunna förverkligas elegant och enkelt

Våra trappsystem kan jämföras direkt med en ståltillverkad trappa och ger betydande fördelar för hela livscykeln i trappan, från planering till installation och slutanvändare.

Arkitekten kan säkert utan bekymmer planera SP200-trappan till destinationen och produktens kvalitet eller utseende kommer inte som en överraskning. Vid användning av profilteknik uppnår man repeterbarhet av samma delar och ytkvalitet i samma färdigställda slutprodukt. Men det betyder ändå inte att planeraren inte kunde göra trappan personlig. Alla aluminiumytor kan pulverlackeras i RAL-nyanser. Golvbeläggningar kan vara praktiskt taget allt från parkett till korkmatta. Räckesglasen kan präglas eller så kan man digitalt skriva ut på praktiskt taget vilket mönster som helst. Man bör inte heller glömma att våra ledstångsalternativ.

Byggplanerarens vardag befrämjas också av trappan. Eftersom det är fråga om ett certifierat system som upprepar samma strukturer, kan man lätt definiera trappans styrkor och begränsningar. I grundläggande lösningar kan vi direkt förlita oss på befintliga beräkningar, men om vi börjar göra speciella strukturer behöver man bara definiera deras stöttning. En stor fördel är också trappans lätta vikt. Vid renovering av fastigheter när skikten förenas, får man ofta vid kanterna på den nya öppningen, lov att göra stödstrukturer på grund av de kommande trappornas vikt. SP200-trappan väger endast ca 150 kg/m när trappans bredd är ca 1 m och man installerar glas på båda sidorna. Trappan är så lätt att den vanligtvis inte behöver ytterligare stöd för golvstrukturen.

Byggföretaget vet redan vid budgivningen, att arkitekten har gjort ett bra val och processen ur kvalitets- och installationssynpunkt kommer att vara en obesvärad process. Tack vare aluminiumstrukturen behöver man i installationsskedet nästan aldrig göra heta arbeten på destinationen och slutresultatets kvalitet är alltid känd i förväg. Även viktiga dokument är i ordning, eftersom Steelpro OY CE märker sin produktion enligt kvalitetsledningsystemet EN1090-2. SP200-trappan sätts ihop först på destinationen och den förs in i delar. Trappan kräver inte att man gör ytterligare lameller för fasad eller takkonstruktioner.

SP200 erbjuder leverantören lättnad under många skeden i jämförelse med traditionella ståltrappor.

Produktionen sker i exakt samma form som vid ståltrappstillverkningen. Processen börjar med att rita produktionsbilderna, med till exempel Autocad-programmet, där entreprenörens formgivare/ritare får utbildning av Steelpro kompetenta personal. Eftersom delarna alltid upprepas, behöver man inte varje gång börja om från början, utan man kan använda det befintliga DWG-biblioteket som en bra grund. När produktionsbilderna gjorts färdiga är det tid att beställa materialet.

Tillverkning av en normal rak ståltrappa kan beroende på trappan ta 4-8 arbetsdagar. Produktionen av vårt aluminiumsystem kan med samma produktionseffekt ske t.o.m. på en eller två dagar. Produktionen underlättas också genom att man alltid använder samma profiler på nytt och nya projektspecifika jiggar behöver överhuvudtaget inte längre byggas i produktion. Trappans slitsprofil har redan spår och teknik för ett glasräcke utan stolpar, så detta behöver man inte heller ta hänsyn till i tillverkningsstadiet. Tillverkning av trappor är i praktiken att såga aluminiumprofiler enligt dimensionerna och bulta ihop komponenter.

Installationen  är många gånger lättare i jämförelse med konventionella trappor med stålram, eftersom det redan tack vare vikten är mycket lättare att hantera trappan och ta den till platsen. Eftersom trappan alltid sätts ihop först på destinationen, kan två installatörer bära in den i delar ett steg i taget. En färdig installation av en rak trappa tar en till två dagar för två installatörer. Under den tiden är trapporna på sin plats, glas och stegbeläggningar installerade. Ta reda på i vår installationsvideo hur installationen går till.

Inte heller beställaren / slutanvändaren är missnöjd med trappvalet. Det slutliga resultatet i SP200-systemet för den förverkligade trappan kan jämföras direkt med möbelindustrins arbete och de moderna materialvalen garanterar en hållbarhet långt in i framtiden. Det allmänna problemet med trappkonstruktioner har varit ett tråkigt knarrande, som kan bero på många orsaker. SP200 aluminiumsystem knarrar inte och de MDF-skivor som finns inuti trappan, absorberar effektivt ljudet när man går i trappan. Trappans stela struktur är stadig och de eleganta moderna glasräcken fullbordar trappans lätta utseende.

Se genomförda projekt

Ladda ner installationsguiden
SP200-trappor
För utomhus- och inomhusbruk
Lämplig för privata fastigheter
Lämplig för offentliga utrymmen
Pulverlackering i RAL-nyanser
Valfri stegbeläggning
Glastjocklekar, som skall användas (min-max) 12,76-17,52 mm
Maximal Räckeshöjd 1200 mm
Maximal steghöjd (utan extra stöd) 1500 mm
Portlängd maximalt (utan extra stöd ) 6000 mm

Tack vare trappstegens skålformade format kan de ytbeläggas nästan med vilket material som helst.

Du kan välja samma golvmaterial som använts någon annanstans: parkett, kakel, laminat eller till och med heltäckningsmatta.

I bottnet på steget limmar man en MDF-skiva, till tjockleken lika med den sista beläggningen och det är ett utmärkt val med tanke på det kommande oljudet från gångsteg. Efter skivorna limmas den sista beläggningen till stegytan och trapporna är klara att användas!

Man ska alltid använda härdat och laminerat säkerhetsglas. Om räckesglasen går sönder får de inte falla och av denna anledning bör glasen alltid vara sammanbundna med varandra med användning av en ledstång, punktfäste eller U-list på glasen.

SP200-trappan uppfyller kraven på offentliga och privata lokaler i enlighet med Finlands byggregler.

Det är möjligt att tillverka trappans viloavsats i aluminium eller stål. SP200-trappor kräver alltid en rak viloavsats vid varje vändning. Till viloavsatsen kan vi inte lägga till vändande steg i ”solfjädersform”, utan den måste alltid utföras som en rak viloavsats.

Viloavsatserna tillverkas av aluminium alltid när det är möjligt för struktur och stadga. I projekt där trappans form eller krav på stadga behöver mera stöd, kommer din viloavsats att tillverkas av stål. Liksom i stegprofilen på SP200-trappan, kan man även i viloavsatsen installera vilken beläggning som helst: parkett, kakel, laminat eller heltäckningsmatta. Då passar trappstegen och viloavsatsen ihop med varandra och är lätta att installera som ett efterarbete.

Lång installationsvideo:

Kort installationsvideo: