Glasräckesprofil LK110, justerbart glas

1,0 - 1,5kN/m

LK110-justeringsprofil är planerad för att använda i lätta och medeltunga belastningsmål, såsom privata fastigheter eller kontorsutrymmen. Profilen går att justera, som möjliggör att glasen går att rätta till efter installationen. En meter högt glas är justerbart ca +/- 40 mm i sin riktning och profillutningen kan vara upp till ca 2,5 grader.

Anodiserad aluminium håller också utmärkt för utomhusbruk, eftersom den inte rostar eller oxiderar. Profilen kan pulvermålas i alla RAL Classic-nyanser.

Profilen fästs från bottnet eller sidan. Slutför glasräcket med en elegant Steelpro-ledstång, som monteras på eller vid sidan av räcket.

För glas: 12,76-19,52 mm (6+6, 8+8 och 10+8)

Lagringshöjd 6050 mm

Justeringskilens låsning görs med Steelpro LM280 ankringsmassa. Mer information finns i installationshandboken.

Titta på produktinstallationsvideon

Se genomförda projekt

Ladda installationsguiden
LK110-glasräckeprofil
Sido- och bottenfastsättning
Justering av glas
För utomhus- och inomhusbruk
Lämplig för privata fastigheter
Lämplig för offentliga utrymmen
Pulvermålning i RAL-nyanser
Stavlängd i lager 6050 mm
Glastjocklekar, som skall användas (min-max) 12,76-19,52 mm
Fastsättningförankring M10-12
Fördelning av fästhål 400-300 mm
Belastningskategori 1,0-1,5 kN/m
Maximal Räckeshöjd 1200 mm

För att säkerställa säkerheten måste profilerna sättas fast enligt installationsanvisningarna. Man ska alltid använda härdat och laminerat säkerhetsglas. Om räckesglasen går sönder får de inte falla och av denna anledning bör glasen alltid vara sammanbundna med varandra genom ledstång, punktfäste eller U-list på glasen.